UA-105762165-1

 

Maria op Rolduc.

Als u Rolduc binnenkomt dan passeert u het beeld van Maria bij de poort; als u er op let dan zult u ontdekken dat u Maria heel vaak in een of andere vorm op Rolduc tegenkomt. We zullen er hier een klein aantal laten zien.  Het motto van de website is "Waarheid als onverborgenheid": er is daarvan een aantal aardige voorbeelden te vinden die ook te maken hebben met Maria;  op Rolduc is veel "verborgen" te zien.


Het abdijzegel , ook rechtsboven in de website te vinden.


Bekijk dit zegel eens aandachtig en probeer eens te achterhalen wat er allemaal te zien is. Als u denkt dat er niets meer voor u verborgen is, lees dan eens de volgende toelichting geschreven in de Dietsche Waranda van 1858 door directeur W. Everts.

Het  altaar Sedes Sapientiae

Een erg mooi voorbeeld van verborgenheid  is het altaar vlakbij de zij ingang van de crypte met de Sedes Sapientiae. Hier een foto van het altaar. Let u eens op het geschilderde gordijn achter het altaar. Wat ziet u dan? Een paar jaar geleden is het mij ook pas opgevallen dat er van alles op dat gordijn geschilderd was. Ik heb het toen eens uitgezocht en opgeschreven in bijgaand pdf-je.  Hier is  ook  een website die u  kan helpen.Maria herinneringen van een leerling van Rolduc III

Dat Maria indruk gemaakt heeft op leerlingen is bekend; een leerling heeft dat opgeschreven.Maria schilderingen in de kerk

Voor een reünie van Rolduciens heb ik ooit een presentatie gemaakt met als thema "Maria op Rolduc"; ondere andere ging het over een aantal muur- en plafondschilderingen in de kerk. De tekst van die presentatie kunt u hierna downloaden; ik heb enkel de begeleidende teksten die ik vond in Rolduc in Woord en Beeld (RWB) opnieuw opgeschreven; daar staan er veel meer.  Hierna kunt u ook het gedeelte uit RWB downloaden wat gaat over de kerk; zeer informatief. Kanunnik M. Goebbels heeft  de  schilderingen oorsponkelijk gemaakt. Nog niet zo lang geleden, ik meen in 1985, zijn ze schitterend gerestaureerd. Ik heb het idee dat de teksten van Corten uit RWB [1904] nog steeds van toepassing zijn. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn foto's te vinden van deze  schilderingen voor de restauratie. Als men in de kerk rondloopt dan ziet men van alles maar het is bijna onmogelijk te zien wat er boven aan het plafond allemaal te zien is. Pierre Snijders, rolducien, heeft foto's gemaakt van een aantal van deze schilderingen; ik maak daar zeer dankbaar gebruik van hierna.  Hierboven is al verteld over het altaar Sedes Sapientiae.  In de tekst wordt ingegaan op: 1] het altaar Sedes Sapientiae; 2] de voorstelling van de Boodschap van de Engel in de concha aan de evangeliezijde;[links vlakbij het altaar] 3] de schildering Sedes Sapientiae in het middengewelf van de kruisbeuk; 4] de schildering Maria zegevierend over alle ketterijen en dwalingen; 5] de schildering Maria, beschermster der jeugd en 6] de Anna-kapel.

teksten.pdf (456.77KB)
teksten.pdf (456.77KB)


025 DE KERK.pdf (39.74MB)
025 DE KERK.pdf (39.74MB)2] Boodschap van de Engel in de concha aan de evangeliezijde


3] Sedes sapientiae in het middengewelf van de kruisbeuk


4] Maria zegevierend over alle ketterijen en dwalingen;


5] Maria, beschermster der jeugdIn de crypte komt u haar ook  tegen. Achter haar in glas-in-lood: het -spinwonder- beneden en -annunciatie- boven.