UA-105762165-1

 

Het boek Jongens op Kostschool van Jos Perry beveel ik zeker aan om eens door te nemen; het vergelijkt verschillende katholiek kostscholen in Nederland; Rolduc komt er ook in voor.

In het besluit staan enige mooie zinnen zoals  " Zo'n kostschool is geen last die je de rest van je leven meedraagt. Je laat weg wat je niet meer wilt hebben en je houdt de dingen die je goed vindt" [die verzameling zal toch zeker niet leeg zijn] en "Speculeren over de invloed die het internaatsleven op je ontwikkeling heeft uitgeoefend, is per definitie niet alleen persoonlijk, maar ook hachelijk. Je weet niet hoe je zou zijn geworden als je die jaren gewoon thuis had doorgebracht"...en nog veel meer interessante zaken ter overdenking...voor meer zie het tabje ..Kritisch...