UA-105762165-1

 


 Jan Gadiot op Rolduc 1923-1929


Op Rolduc werd de nadruk gelegd op het behalen van goede studieresultaten; in de jaarboeken vindt men daar overduidelijk de sporen van. Zie bijvoorbeeld het jaarboek 1934 pagina 16 - 26 met de titel "Prijsuitdeling", tien bladzijden over prijzen:Ook in de overige jaarboeken is zo'n hoofdstuk te vinden.  Op het einde van het schooljaar was er de prijsuitreiking in de aula waarbij het "hele volk" aanwezig was. "Uitblinkers" werden naar voren geroepen op het "toneel"en kregen een prijs, vaak een boek.

 Als je goede studieresultaten had dan werd je bejubeld,

op ijver werd niet  gelet.

Dus, als je toevallig wat minder intelligent bent maar je toch ijverig bent dan word jij nooit in het zonnetje gezet. Kan me voorstellen dat dat niet prettig is. Het is een oneerlijk gebeuren, immers je intelligentie is aangeboren maar je inzet daar heb je  invloed op.  Competitie en wedijver werd gezien als een middel om het beste uit de leerling te halen en ook als ideale voorbereiding op het leven in de maatschappij. Je kunt natuurlijk ook het beste uit een leerling halen zonder hem steeds met anderen te vergelijken; kan zelfs averechts werken. Competitie en wedijver, het is dan wel een hele kunst om die competitiehouding te verbinden met de christelijke naastenliefde en de zorg voor de zwakkerenIn dit systeem werden leerlingen publiekelijk in het zonnetje gezet en in het notensysteem werden leerlingen publiekelijk te schande gezet. Wie waren deze mensen eigenlijk die dat bedachten en deden?

Waarom het beeldje van de Rolducien in het carré  naar Jan Gadiot verwijst en wat dit te maken heeft met bovenstaande treft u aan bij het tabje ...kritisch.. Jan is nummer 4 op foto boven.